fbpx

Describe a painting or a work of art that you have seen | IELTS Speaking Part 2

Cùng tìm hiểu sample và từ vựng cho Topic Describe a work of art that you have seen trong bài thi IELTS Speaking Part 2 cùng The IELTS Workshop nhé.

1. Từ vựng và cấu trúc Chủ đề Describe a work of art that you have seen

Tham khảo cách xây dựng một bài nói topic IELTS Speaking Part 2 từ giáo viên TIW

Describe the painting

 • stunning (adj) thu hút
 • to stand out: nổi bật
 • reproduction (n) bản làm lại
 • replica (n) bản sao
 • the real McCoy: bản gốc
 • genuine (adj) thật
 • immaculate (adj) nguyên chất, nguyên vẹn
 • focal point (n) tiêu điểm

Describe the artist

 • internationally acclaimed (adj) được biết đến rộng rãi
 • to become synonymous with something: (tên tuổi) gắn liền với cái gì
 • one’s signature work of art: tác phẩm tiêu biểu của ai

Describe the feeling

 • hands down (phrase) chắc chắn (= definitely)
 • to do justice to: đại diện cho, thể hiện rõ ràng cho
 • to be struck by: bị làm cho bất ngờ
 • transfixed (adj) sững người, sửng sốt
 • to give off a ____ vibe: đem lại cảm giác gì
 • sombre (adj) u buồn, u tối
 • to decipher: phân tích
 • to contemplate: thưởng ngoạn, lặng ngắm

Các topic khác:

2. Bài mẫu

I would consider myself as an art person, I have seen so many stunning paintings. But the stand out for me is Mona Lisa, which is an immaculate painting by Leonardo Da Vinci who is an internationally acclaimed painter. He became synonymous with many paintings that perfectly capture the essence of the Renaissance. But his signature work of art is, hands down, Mona Lisa.

I first saw the painting a couple of months ago at a local art gallery in the vicinity of my house. It was just a reproduction of Mona Lisa. It couldn’t possibly do justice to the Real McCoy. But still I was really struck by the painting.

The painting looks amazing. The color are predominantly dark tones which give off a a sombre vibe. And the focal point is a lady with a mysterious smile. For thousand of years, many scientists have been trying to decipher the meaning behind that smile.

And when it comes to my feeling to the paintings, as I was saying, I haven’t seen the original version by myself. But seeing its replica, I was completely transfixed. And I wish that in the future, I could contemplate the genuine Mona Lisa.

Sample by Ms. Thuy Luong (IELTS 8.0 – The IELTS Workshop)

3. Bạn cần giúp đỡ học Speaking?

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo