Luyện thi IELTS

Để việc học tiếng Anh được hiệu quả, bạn cần luyện tập đồng thời 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Dưới đây là kinh nghiệm luyện thi IELTS các kỹ năng và cấp độ được thầy Đặng Trần Tùng và các giảng viên của TIW tổng hợp và chia sẻ lại. Hãy tìm hiểu phương pháp tự học IELT và kết hợp với những kiến thức thu được trên lớp để sớm đạt được band điểm mong muốn nhé các bạn

 

Đăng

nhận

vấn