fbpx

IELTS Writing Task 1 Sample : City Map – 14/12/2019

ielts writing task 1 map

Dưới đây là một bài viết cung cấp sample của đề thi IElTS Writing Task 1 – City map của cô Lê Quỳnh Anh. Thông qua việc chữa đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về phương pháp làm khi gặp các dạng bài Map.

Phân tích đề bài dạng Map

task 1 14-12-2019

Đây là dạng bài Map 2 bản đồ quá khứ – hiện tại. Có 2 cách ta có thể tiếp cận
– Cách 1: Chia bản đồ thành 2 nửa (trái – phải hoặc trên – dưới) để miêu tả và so sánh song song 2 bản đồ (đi theo trình từ trái trước phải sau, trên trước dưới sau).
– Cách 2: Miêu tả map 1 ở body 1, và những sự thay đổi ở map 2 ở body 2. Đây cũng là cách mà chúng ta dùng cho bài tập lần này. 

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewNêu ra các điểm bao quát nhất của 2 bản đồ
Body paragraph 1Miêu tả Map 1
Body paragraph 2Miêu tả Map 2

Bài mẫu (Sample)

ielts task 1 city map

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

 • be home to: là chỗ ở của
 • intersect: cắt nhau
 • whilst: trong khi (= while)
 • prior to: trước khi (= before)
 • ten-fold: gấp 10 lần (thường dùng sau động từ tăng giảm)
 • be expanded towards: mở rộng về phía
 • circle (v): bao quanh
 • halves: 2 nửa
 • erect: xây dựng (= build)
 • in the heart of: ở trung tâm của
 • narrow (v): làm thu hẹp
 • adjacent to: gần với
 • commence: bắt đầu (= begin)
 • stretch: kéo dài

Chúng mình nên dùng kết hợp nhiều mẫu câu khác nhau trong 1 bài để ăn điểm Grammatical Range nhé. Đặc biệt trong một bài miêu tả các sự thay đổi của map từ quá khứ đến hiện tại, các bạn nên dùng thì hiện tại hoàn thành, vì thì này có chức năng nói về 1 việc bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại, một việc xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ mốc thời gian, hoặc một việc xảy ra trong quá khứ không rõ mốc thời gian và có kết quả/hậu quả ở hiện tại.

Trên đây là bài mẫu của đề IELTS Writing Task 1: City map cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior