fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Employees and factories producing silk in England and Wales

Cùng The IELTS Workshop tham khảo cách giải đề Writing với chủ đề The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901 qua bài mẫu của thầy Phước Đức. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing dưới đây.

1. Phân tích

1.1. Đề bài: The table shows the number of employees and factories

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. 

(Bảng này hiển thị số lượng nhân viên và nhà máy sản xuất lụa ở Anh và xứ Wales từ năm 1851 đến năm 1901. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn lọc và báo cáo các đặc điểm chính và so sánh khi cần thiết.)

The table shows the number of employees and factories đề bài

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiTable – Changes over time (Bảng – Thay đổi theo thời gian) 

Từ khóa: employees, factories producing silk  

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • The number of … = How many … 
 • Employees = Staff members, workers 
 • Factories producing silk = silk-producing factories, silk-manufacturing plants, silk mills  
 • Between … and … = From … to … 

Phân tích yêu cầu đề bài:

Đề bài yêu cầu chúng ta phân tích và so sánh số lượng nhà máy sản xuất lụa (factories producing silk) và tổng số nhân viên làm việc trong các nhà máy này (employees) ở 2 nước qua các năm khác nhau. 

=> Khi đi vào phân tích số liệu trong bảng, ta có 2 phần: phần 1 sẽ được dùng để nói về sự thay đổi trong số lượng nhà máy và tổng số nhân viên, phần 2 tập trung vào sự thay đổi trong số lượng nhân viên nam và nữ.

Xem thêm: Tổng hợp các dạng bài Task 1 phổ biến trong IELTS Writing

1.3. Dàn bài chi tiết

Introduction: Diễn đạt lại ý của đề bài, nên paraphrase lại câu hỏi. 

Overview: Nêu lên sự tương phản về xu hướng thay đổi giữa số nhà máy và số nhân viên trong giai đoạn được đề cập trong đề (số nhà máy tăng trong khi số nhân viên giảm) và đề cập việc có nhiều nhân viên nữ hơn nhân viên nam.  

Đoạn thân bài 1: Mô tả và so sánh quá trình thay đổi của số nhà máy và số nhân viên qua các năm:  

 • Năm đầu (nêu số liệu) 
 • 10 năm sau (số nhân viên: giảm mạnh, số nhà máy: tăng gần gấp 3 lần và chạm đỉnh)  
 • 40 năm còn lại (số nhân viên: tiếp tục giảm đến khi chạm đáy, số nhà máy: dao động trong 20 năm đầu trước khi giảm nhẹ trong 20 năm cuối.) 

Đoạn thân bài 2: Mô tả và so sánh quá trình thay đổi của số nhân viên nam và nữ qua các năm: so sánh số liệu năm đầu của nhân viên nam và nữ, chỉ ra rằng cả 2 loại nhân viên đều giảm dần xuyên suốt toàn bộ giai đoạn, tuy nhiên số nhân viên nữ luôn nhiều hơn số nhân viên nam ít nhất là 5000 người.  

2. Bài mẫu (Sample Answer)

The table shows the number of employees and factories sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Upward trend: xu hướng tăng >< Downward trend 
 • Reverse trend: xu hướng ngược lại  
 • Observe (v): quan sát  
 • Suffer (v) (+ a decline/fall/drop/decrease): chịu (một khoảng giảm)  
 • Peak (at …) (v): chạm đỉnh  
 • Hit a low (of …): chạm đáy >< Reach a high/peak (of …) 
 • Witness (v): chứng kiến  
 • Invariably (adv): luôn luôn = always 

Trên đây là sample cho Topic: The table shows the number of employees and factories IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác cũng như Bộ đề thi thật IELTS Writing 2024 của The IELTS Workshop nhé!

Ngoài ra, để có thể cải thiện kỹ năng Writing và học thêm nhiều chiến lược làm bài thú vị khác, đừng bỏ qua Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo