fbpx

Aware đi với giới từ gì? Cấu trúc & Cách dùng chi tiết

Nhiều bạn vẫn gặp khó khăn trong việc trả lời cho câu hỏi Aware đi với giới từ gì? Cách sử dụng Aware chính xác trong tiếng Anh. Vì vậy, bài viết dưới đây The IELTS Workshop sẽ giới thiệu các cấu trúc đi kèm cùng tính từ Aware để bạn có thể hiểu và áp dụng chính xác hơn về tính từ này.

1. Aware là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu Aware đi với giới từ gì, hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu cụ thể về ngữ nghĩa của từ Aware đã nhé.

Aware (tính từ) /əˈweər/, có nghĩa là: “knowing that something exists, or having knowledge or experience of a particular thing”.

Aware là gì?

Xét về mặt ý nghĩa, tính từ Aware có 2 trường hợp:

Hiểu biết hoặc nhận ra điều gì đó

Ví dụ:

 • She was aware of the potential danger lurking in the shadows.

(Cô ấy nhận thức về nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối.)

 • The organization is actively raising awareness of climate change.

(Tổ chức đang tích cực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.)

 • He suddenly became aware of his surroundings and realized he was lost.

(Anh ta đột ngột nhận ra môi trường xung quanh và nhận ra rằng mình đã lạc đường.)

Quan tâm và biết về điều gì đó và nghĩ rằng điều đó là quan trọng(thường được sử dụng với trạng từ)

Ví dụ:

 • People were very environmentally aware because of global warming.

(Mọi người đã có ý thức về môi trường vì sự nóng lên toàn cầu.)

2. Các từ loại của Aware 

Các từ loại của Aware

Awareness /əˈweənəs/ (n): sự nhận thức, hiểu biết

Ví dụ:

 • The awareness of mental health issues has increased significantly in recent years.

(Nhận thức về vấn đề sức khỏe tinh thần đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.)

Unaware /ˌʌnəˈweə(r)/ (a): không biết hoặc nhận ra rằng điều gì đó đang xảy ra hoặc điều gì đó tồn tại không nhận thức

Ví dụ:

 • John was unaware of the changes made to the meeting schedule and arrived late.

(John không nhận ra những thay đổi trong lịch họp và đến muộn.)

3. Aware đi với giới từ gì?

Dưới đây là một số giới từ có thể đi được với Aware và ý nghĩa của chúng:

Aware đi với giới từ gì?

Aware + of

Aware đi với giới từ Of mang nghĩa nhận ra một điều gì đó nhận thức

Cấu trúc:

S + tobe aware + of + Noun/ Noun phrase/ Gerund

Ví dụ: 

 • Many parents are now more aware of the importance of early childhood education.

(Nhiều bậc phụ huynh hiện nay nhận thức rõ về tầm quan trọng của giáo dục sớm cho trẻ em.)

 • The company is constantly aware of market trends to stay competitive.

(Công ty luôn nhận thức về các xu hướng thị trường để duy trì sự cạnh tranh.)

 • It’s crucial for individuals to be aware of their personal health and make conscious lifestyle choices.

(Việc nhận thức về sức khỏe cá nhân và lựa chọn lối sống có ý thức là rất quan trọng đối với mỗi người.)

Aware + about

Ngoài đi kèm giới từ of, Aware còn đi kèm giới từ about mang nghĩa nhận thức về vấn đề gì đó. Tuy nhiên, Aware about không được sử dụng nhiều.

Ví dụ:

 • She is aware about the latest advancements in technology and keeps herself updated through research and reading.

(Cô ấy nhận thức về những tiến bộ công nghệ mới nhất và cập nhật kiến thức thông qua nghiên cứu và đọc sách.)

4. Cấu trúc khác sử dụng cùng Aware

Ngoài đi kèm với giới từ Of/about, Aware được sử dụng với các trường hợp sau đây:

Aware that

Cấu trúc “aware that” được sử dụng để diễn đạt ý thức hoặc nhận thức về một điều gì đó. Khi sử dụng cấu trúc này, sau từ “aware” sẽ là giới từ “that”, và sau đó là một mệnh đề để diễn tả nội dung mà người đó nhận thức hoặc biết.
Ví dụ:

 • I am aware that the deadline for the project is approaching.

(Tôi nhận thức rằng thời hạn của dự án đang đến gần.)

 • She became aware that someone was following her.

(Cô ấy nhận ra rằng có ai đó đang theo dõi cô.)

 • They were not aware that the event had been canceled.

(Họ không biết rằng sự kiện đã bị hủy bỏ.)

As far as I’m aware: Thường được đặt ở đầu câu.

Ví dụ:

 • As far as I’m aware, they have not made a decision on the new project yet.

(Theo như tôi biết, họ chưa đưa ra quyết định về dự án mới.)

 • As far as I’m aware, the event has been rescheduled to next month.

(Theo như tôi biết, sự kiện đã được đổi lịch sang tháng sau.)

5. Bài tập vận dụng

Vận dụng ý thuyết phía trên hãy điền Aware vào chỗ trống

 1. She is _____ she needs to improve her time management skills
 2. The students were _____ their final exams were just a week away, so they spent hours each day studying and preparing.
 3. She is ______ the importance of a healthy lifestyle, so she exercises regularly and eats nutritious food.
 4. ______, the construction project has been delayed due to unforeseen circumstances.
 5. He is ______ the need to save money for future expenses.

Đáp án

 1. Aware that- (Cô ấy nhận thức rằng cần phải cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của mình.)
 2. Aware that- (Các sinh viên nhận thức rằng kỳ thi cuối cùng chỉ còn một tuần nữa, vì vậy họ dành nhiều giờ mỗi ngày để học tập và chuẩn bị.)
 3. Aware of- (Cô ấy nhận thức về tầm quan trọng của lối sống lành mạnh, nên cô ấy tập thể dục đều đặn và ăn thức ăn bổ dưỡng.)
 4. As far as I’m aware- (Theo nhận thức của tôi, dự án xây dựng đã bị trì hoãn do những tình huống không lường trước được.)
 5. Aware of- (Anh ấy nhận thức về việc cần tiết kiệm tiền cho những chi phí trong tương lai.)

Tạm kết

Bài viết trên đây là những giải thích chi tiết về ý nghĩa từng giới từ đi với Aware, ngữ cảnh sử dụng chính xác nhất cũng như những ví dụ sát với thực tế. The IELTS Workshop hy vọng bạn đã nắm chắc và vận dụng hiệu quả.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman nhé.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo