fbpx

Since và For trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng và phân biệt

Khi học tiếng Anh, đặc biệt là trong quá trình tìm hiểu về các thì hoàn thành, nhiều người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt cách sử dụng từ “Since” và từ “For”. Thấu hiểu điều này, bài viết hôm nay The IELTS Workshop sẽ cung cấp giúp bạn hiểu thêm về Since và For trong tiếng Anh.

1. Since và For là gì?

Since và For là hai giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, được sử dụng nhiều trong các thì hoàn thành. Ví dụ:

 • She has been playing the piano since she was five years old. (Cô ấy chơi piano kể từ khi cố ấy 5 tuổi.)
 • We have been working on this project for a week (Chúng tôi đã làm việc với dự án này được 1 tuần.)

Tuy nhiên ý nghĩa và cách dùng của hai giới từ này hoàn toàn khác biệt.

Since và For trong tiếng Anh
Since và For trong tiếng Anh là gì?

2. Cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc Since

Since được dùng để mô tả mốc thời gian mà sự việc/hành động bắt đầu xảy ra. Cấu trúc:

Since + mốc thời gian

Các mốc thời gian này có thể là năm, buổi, giờ hoặc một mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn đề cập tới một mốc thời gian cụ thể nào đó. 

Ví dụ: Since 7 a.m, since October, since 2000…

Since có thể được đặt ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

 • Since I started working here, I have learned a lot. (Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã học được nhiều điều.)
 • I have been interested in this field since I was in high school. (Tôi đã quan tâm đến lĩnh vực này từ khi tôi còn học trung học.)
Since và For trong tiếng Anh
Cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

2.2. Cấu trúc For

For được sử dụng để nói đến một khoảng thời gian nhất định mà sự việc/hành động diễn ra và kéo dài suốt khoảng thời gian đó. Cấu trúc:

For + khoảng thời gian

Ví dụ: For 2 days, for 4 months, for a long time…

For thường được đặt ở giữa câu để chỉ ra khoảng thời gian hoặc mục đích cụ thể của một hành động.

Ví dụ: They have been living in that house for a long time. (Họ đã sống trong căn nhà đó từ lâu.)

3. Cách dùng Since và For trong tiếng Anh

3.1. Cách dùng Since

 • Since được dùng để mô tả mốc thời gian mà sự việc/hành động bắt đầu xảy ra
 • Since được dùng trong câu ở các thì hoàn thành.
Cách dùng SinceVí dụ
Thì hiện tại hoàn thànhHe has been in this company since last year. (Anh ấy đã ở trong công ty này từ năm ngoái.)
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThey have been waiting for the bus since 6 a.m. (Họ đã đang chờ xe bus từ 6 giờ sáng.)
Thì quá khứ hoàn thànhI had known him since we were in college. (Tôi đã biết anh ấy từ khi chúng tôi còn ở trường đại học.)
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễnThey had been waiting for two hours since I left. (Họ đã đợi hai giờ kể từ khi tôi rời đi.)

Ngoài ra, Since có nghĩa khác là “bởi vì”, tương tự như Because

Ví dụ: Since he didn’t call, I assumed he was busy. (Bởi vì anh ấy không gọi, tôi cho rằng anh ấy bận.)

3.2. Cách dùng For

 • For được sử dụng để nói đến một khoảng thời gian nhất định mà sự việc/hành động diễn ra và kéo dài.
 • For được dùng trong nhiều thì:
Cách dùng ForVí dụ
Thì hiện tại đơnShe exercises for an hour every day. (Cô ấy tập thể dục một giờ mỗi ngày.)
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThey have been playing soccer for an hour. (Họ đã chơi bóng đá một giờ.)
Thì hiện tại hoàn thànhShe has lived in this city for five years. (Cô ấy đã sống ở thành phố này năm năm.)
Thì quá khứ tiếp diễnThey were playing chess for hours before they got tired. (Họ đã chơi cờ vua nhiều giờ trước khi mệt.)
Thì quá khứ hoàn thànhShe had worked there for two years before she quit. (Cô ấy đã làm việc ở đó hai năm trước khi nghỉ việc.)
Thì tương lai đơnShe will work on the project for the next two weeks. (Cô ấy sẽ làm việc trên dự án trong hai tuần tới.)

4. Phân biệt cách dùng Since và For trong tiếng Anh

Phân biệtSinceFor
Giống nhauSince và For đều được sử dụng trong câu với mục đích diễn tả về thời gian xảy ra sự việc/hành động nào đó.
khác nhauSince + mốc thời gianSince có nghĩa là “từ khi, khi, kể từ khi”Since trả lời cho câu hỏi When?Ví dụ: since 10 o’clock, since Monday, since 2020, since he left…For  + khoảng thời gianFor có nghĩa là “khoảng, trong, trong suốt”For trả lời cho câu hỏi How long?Ví dụ: for 3 days, for 10 minutes, for 2 weeks, for ages, for a long time…

5. Bài tập ứng dụng

Điền từ “since” hoặc “for” vào chỗ trống cho các câu sau đây:

 1. I have been living in this city _____ five years.
 2. They have known each other _____ high school.
 3. She has been playing the guitar _____ she was a child.
 4. We have been waiting here _____ morning.
 5. He has been working on this project _____ a long time.
 6. It’s been raining continuously _____ yesterday.
 7. They have been members of the club _____ 2010.
 8. She hasn’t visited her hometown _____ a few years.
 9. The store has been closed _____ last Monday.
 10. He has been traveling around the world _____ a year now.
 11. We have been friends _____ we were in college.
 12. I haven’t seen him _____ last month.
 13. They have been studying English _____ they moved to the United States.
 14. She has been on a diet _____ a month.
 15. They haven’t spoken to each other _____ their argument last week.

Đáp án

 1. I have been living in this city for five years.
 2. They have known each other since high school.
 3. She has been playing the guitar since she was a child.
 4. We have been waiting here since morning.
 5. He has been working on this project for a long time.
 6. It’s been raining continuously since yesterday.
 7. They have been members of the club since 2010.
 8. She hasn’t visited her hometown for a few years.
 9. The store has been closed since last Monday.
 10. He has been traveling around the world for a year now.
 11. We have been friends since we were in college.
 12. I haven’t seen him since last month.
 13. They have been studying English since they moved to the United States.
 14. She has been on a diet for a month.
 15. They haven’t spoken to each other since their argument last week.

Tạm kết

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp những thông tin về Since và For trong tiếng Anh cùng các bài tập đi kèm rất bổ ích. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy đồng hành cùng The IELTS Workshop để học thêm những kiến thức bổ ích về IELTS nhé.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman tại The IELTS Workshop nhé.

Khóa học Freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo