fbpx

Phân biệt HAVE, HAVE GOT và GET

“You’ve got mail”, “You have mail” khác nhau như thế nào? Trả lời câu hỏi này và tiếng Anh của bạn sẽ trở nên tự nhiên hơn đấy. Dưới đây là cách phân biệt HAVE, HAVE GOT VÀ GET và ví dụ thực tiễn từ các bộ phim tiếng Anh.

Phân biệt HAVE, HAVE GOT và GET

1. HAVE 

 • Khi dùng các thì hoàn thành, have đóng vai trò làm trợ động từ
  • I’ve never seen him before (I’ve là dạng viết tắt của I have)
HAVE 
Mickey’s Twice upon a Christmas – Walt Disney Pictures
 • Commuting to work by bike has risen by about 60% in 10 years.
 • Chúng ta cũng có thể dùng have như 1 động từ chính để nói về sự sở hữu
  • I have a new bike
  • Carlos has a lot of homework
 • Khi have làm động từ chính trong câu, chúng ta dùng do/does để tạo ra dạng phủ định và nghi vấn
  • Do you have a sister? – No, I don’t
  • Do you want to build a snowman? 
HAVE 
Do you want to build a snowman? – Frozen – Walt Disney Pictures

2. HAVE GOT

 • Have got cũng được dùng để nói về sự sở hữu
  • I’ve got a big motorbike
  • Tom has got a thick mustache
  • You’ve got a friend in me

 • Have got không có thì quá khứ. Chúng ta dùng quá khứ của Have
  • I didn’t have a big motorbike
  • Did you have a big motorbike?
 • Người Mỹ thường thích dùng have hơn have got
  • British English: I’ve got two dogs and two cats
  • American English: I have two dogs and two cats

3. GET

 • Chúng ta thường dùng Get trong văn nói. Get mang những nghĩa như sau:
  • Can you get me some bread from the store? (buy = mua)
  • The weather is getting cold (become = trở nên)
  • When did he get here? (arrive = đến)
  • How far have you got? (reach = chạm đến)
  • I got a letter this morning (receive = nhận được)
  • How much do you get? (earn = kiếm được)
  • I’ll get my coat (collect = lấy)

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo