Category Archives: Từ vựng & ngữ pháp IELTS

Tổng hợp Từ vựng & ngữ pháp IELTS thông dụng. Biên soạn bởi những chia sẻ của các giáo viên danh tiếng 8.0 trở lên. Đặc biệt là thầy Đặng Trần Tùng, 3 lần 9.0 IELTS. Thầy là giáo viên chủ nhiệm tại THE IELTS WORKSHOP.