fbpx

Phân biệt “finally”, “at last”, “lastly”, “in the end” trong tiếng Anh

Phân biệt và nắm được cách dùng giữa “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end” sẽ giúp bạn ứng dụng những cụm từ này tốt hơn trong tiếng Anh. Hãy cùng The IELTS Workshop đi tìm hiểu sự khác biệt giữa các cụm từ này và làm bài tập áp dụng nhé.

Ý nghĩa và cách dùng của “Finally”

Trước khi đi vào phân biệt “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end”, ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng của từng từ trước nhé.

Finally là trạng từ, mang ý nghĩa “cuối cùng”. Finally có 2 cách dùng.

Cách dùng 1: Finally dùng như một trạng từ chỉ thời gian. Finally được sử dụng để chỉ những sự việc diễn ra sau một khoảng thời gian dài, thường chỉ kết quả của sự việc sau những khó khăn. Finally thường đứng đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”.

Ví dụ:

 • We finally got home at midnight. (Cuối cùng chúng tôi về nhà lúc nửa đêm.)
 • Finally, I just said, “I don’t care.” (Cuối cùng, tôi chỉ nói, “Tôi không quan tâm.”)

Cách dùng 2: Finally dùng để đưa ra những luận điểm hoặc những ý tưởng cuối cùng. Khi này, Finally sẽ đứng đầu mệnh đề

Ví dụ:

 • Finally, I’d like to thank everyone for coming this evening. (Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến tối nay.)
 • Finally, we’ll take a look at the weather forecast. (Cuối cùng, chúng ta sẽ xem dự báo thời tiết.)

Ý nghĩa và cách dùng của “At last”

At last có nghĩa là “cuối cùng”.

Đây là một cụm từ được sử dụng để chỉ sự chậm trễ lâu dài làm hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó.

Trong câu, At last đứng giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”. At last cũng có thể được sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

 • I’ve finished my essay at last! (Cuối cùng tôi đã hoàn thành bài luận của tôi!)
 • At last the government is starting to listen to our problems. (Cuối cùng thì chính phủ cũng bắt đầu lắng nghe những vấn đề của chúng ta.)
 • In the countryside she found herself freed at last from the anxiety that had plagued her in the city. (Ở nông thôn, cuối cùng cô thấy mình được giải thoát khỏi sự lo lắng đã đeo bám cô ở thành phố.)

Ý nghĩa và cách dùng của “Lastly”

Lastly là trạng từ, có nghĩa là “cuối cùng”.

Lastly được sử dụng để chỉ những thứ cuối cùng khi liệt kê danh sách. Lastly đứng đầu câu hoặc giữa câu, sau“lastly” là dấu phẩy.

Ví dụ:

 • In accepting this award, I would like to thank the producer, the director, the scriptwriter, and, lastly, the film crew. (Nhận giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và cuối cùng là đoàn làm phim.)
 • Lastly, we mention some related work and then conclude. (Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến một số công việc liên quan và sau đó kết luận.)

Ý nghĩa và cách dùng của “In the end”

In the end là cụm từ cũng mang ý nghĩa là “cuối cùng”.

In the end được sử dụng khi người nói, người viết muốn đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.

Trong câu, In the end đứng ở đầu mệnh đề. Nếu in the end đứng ở đầu câu, sau nó sẽ là một dấu phẩy.

Ví dụ:

 • We were thinking about going to Switzerland, but in the end we went to Austria. (Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng chúng tôi lại đến Áo.)
 • In the end, only two countries sent military aid to the region. (Cuối cùng, chỉ có hai quốc gia gửi viện trợ quân sự đến khu vực.)

Phân biệt “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end” trong tiếng Anh

Mặc dù cùng mang nghĩa là “cuối cùng”, nhưng “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end” lại có vai trò và cách dùng khác nhau.

 • Finally chỉ những thứ diễn ra sau một khoảng thời gian dài, thường chỉ kết quả của sự việc sau những khó khăn. Ngoài ra, Finally còn dùng để đưa ra những luận điểm hoặc những ý tưởng cuối cùng. Finally đứng ở đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”.
 • At last chỉ sự chậm trễ lâu dài làm hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó. At last có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu, ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”.
 • Lastly chỉ những thứ cuối cùng khi liệt kê danh sách. Lastly có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu, sau “lastly” là dấu phẩy.
 • In the end đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận. In the end có thể đứng ở đầu mệnh đề. Nếu đứng đầu câu thì phía sau sẽ là dấu phẩy.

Bài tập phân biệt “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end” trong tiếng Anh

Điền từ phù hợp “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end” vào chỗ trống trong các câu sau:

1. They hadn’t accepted our conditions but, _____, after months of discussion they offered to buy our house at its full price.

2. They’re here _____! We’ve been waiting for half an hour and were ready to go…

3. The transit system was out and as there were no taxis, we _____ got home at 2 am.

4. _____ I’ve discovered how to print envelopes on my printer! I’m such an IT dummy…

5. She has _____ got a job, which is good as her parents were fed up supporting her till 35.

6. We were to go to Austria, then to the South of France and_____ we decided to go to Italy.

7. After days of searching the rubble, when_____ they found him, he was dead.

8. She’s had over twenty interviews but Jasmine has _____ found a job as a journalist for a local paper.

9. After taking them for 3 consecutive years, she has passed her exams_____I don’t know.

10. She has _____ given me the book she had promised me for months.

Đáp án:

 1. In the end
 2. At last
 3. Finally
 4. At last
 5. Finally
 6. In the end
 7. At last
 8. Finally
 9. At last
 10. At last

Tạm kết

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp cách phân biệt “finally” – “at last” – “lastly” – “in the end”, hi vọng sẽ giúp các bạn áp dụng được thuần thục trong tiếng Anh.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong bài thi IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman nhé.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo