fbpx

Impossible là gì? Cấu trúc, cách dùng và bài tập có đáp án

Trong tiếng Anh, cấu trúc Impossible cũng thường được dùng trong cả giao tiếp thông thường lẫn trong văn viết. Vậy nên, suốt quá trình học, có thể bạn sẽ bắt gặp cấu trúc này vài lần. Qua bài viết sau, The IELTS Workshop sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết về cách dùng Impossible và đưa ra ví dụ minh họa nhé.

1. Impossible là gì?

Theo từ điển Cambridge, từ Impossible được phát âm là “ɪmˈpɒsəbəl”. Đây là từ vựng có một vài nét nghĩa phổ biến sau:

 • Impossible: Không thể, bất khả thi. Đây là định nghĩa phổ biến nhất của từ Impossible, được dùng trong trường hợp mô tả việc thực hiện điều gì đó là bất khả thi hoặc trường hợp nào là không thể xảy ra. Ví dụ: Climbing this mountain without proper equipment is impossible. (Việc leo núi này mà không có trang thiết bị phù hợp là không thể.)
 • Impossible: Hành xử tệ, không thể chấp nhận. Ví dụ: Tom’s rudeness towards his colleagues is impossible. (Sự thô lỗ của Tom đối với đồng nghiệp là không thể chấp nhận được.)
 • Impossible: Khó khăn, khó để giải quyết. Ví dụ: It seems impossible to reconcile their differences. (Dường như không thể hòa giải những khác biệt của họ.)

2. Các cấu trúc Impossible thường gặp

Cấu trúc Impossible có một vài dạng thường gặp sau, cùng xem và ghi chú lại nếu muốn sử dụng nhé:

Cấu trúc ImpossibleCách dùngVí dụ
It is impossible + to VerbCấu trúc này dùng để nhấn mạnh sự bất khả thi, vô lý của một tình huống, sự việc, hành động (thường là đối với các đối tượng chung chung như tất cả mọi người hoặc 1 nhóm người trong tổ chức, tập thể nào đó)It is impossible to turn back time and change the past. (Không thể quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ.)
It is impossible + for somebody + to VerbCấu trúc này dùng để chỉ riêng việc ai đó không thể, không có khả năng làm được việc nào đóIt is impossible for me to finish all this work in just one day. (Điều này là không thể đối với tôi hoàn thành tất cả công việc này chỉ trong một ngày.)
It is impossible (that) + Mệnh đềCấu trúc này dùng nói về việc bất khả thi của 1 vấn đề, sự kiện nào đóIt is impossible that he didn’t hear the alarm; it was so loud. (Không thể nào mà anh ấy không nghe thấy chuông báo thức; nó kêu quá to.)

Câu bị động của cấu trúc Impossible

Cấu trúc Impossible có thể viết lại dưới dạng bị động như sau:

Chủ động: It is impossible + to Verb + Object
=> Bị động: S + can not be + V3/ed

Ví dụ:

 • It is impossible to repair this old watch. (Không thể nào mà sửa được cái đồng hồ cũ này.) => This old watch can not be repaired. (Cái đồng hồ cũ này không thể nào sửa được.)
 • It is impossible to ignore his talent. (Không thể nào mà phớt lờ tài năng của anh ấy.) => His talent can not be ignored. (Tài năng của anh ấy không thể nào bị phớt lờ.)
Câu bị động của cấu trúc Impossible
Câu bị động của cấu trúc Impossible

3. Những cụm từ/ từ thường đi với Impossible

Một số từ và cụm từ bạn sẽ thường bắt gặp đi với Impossible gồm có:

Từ/ cụm từ đi với ImpossibleNghĩaVí dụ
seem impossibledường như không thểSometimes, achieving your dreams may seem impossible, but with perseverance, it’s within reach. (Đôi khi, việc đạt được giấc mơ của bạn có thể dường như không thể, nhưng với sự kiên trì, nó có thể đạt được.)
mission impossiblenhiệm vụ bất khả thiCompleting the project on such a tight deadline feels like a mission impossible. (Hoàn thành dự án trong thời hạn chặt như vậy cảm giác như một nhiệm vụ bất khả thi.)
well-nigh impossibledường như bất khả thiIt’s well-nigh impossible to convince him to change his mind once he’s made a decision. (Gần như không thể nào thuyết phục anh ấy thay đổi ý kiến ​​một khi anh ấy đã quyết định.)
find something impossiblecảm thấy cái gì là bất khả thiSome people find it impossible to believe in something they can’t see or touch. (Một số người thấy rằng họ không thể tin vào một điều gì đó mà họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào.)

Xem thêm: Cấu trúc Why don’t we: Cách dùng, cấu trúc và bài tập

4. Phân biệt cấu trúc Impossible và Unable

Cấu trúc Impossible và cấu trúc Unable giống nhau ở điểm chúng đều sử dụng để nói về một sự việc, tình huống hay hành động nào đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, giữa chúng có sự khác biệt như sau:

Cấu trúcCách dùngVí dụ
ImpossibleMang xu hướng bị động nhiều hơn, chỉ ra việc làm gì đó là bất khả thiFinishing the assignment in one night seems impossible. (Hoàn thành bài tập trong một đêm dường như là không thể.)
UnableCó ý nghĩa chủ động, nghĩa là bản thân ai đó không thể làm việc gìShe is unable to finish the assignment tonight because she has to work late. (Cô ấy không thể hoàn thành bài tập đêm nay vì cô ấy phải làm việc muộn.)

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án phù hợp:

1. It is impossible _______ her to attend the meeting as she is out of town.

 • A. for
 • B. to
 • C. with

2. It is impossible for them ________ the project on time without additional resources. 

 • A. complete
 • B. to complete
 • C. completing

3. It is impossible _______ he didn’t know about the surprise party; everyone was talking about it. 

 • A. so
 • B. that
 • C. when

4. It is ________for the sun to rise in the west. 

 • A. impossible
 • B. unable
 • C. possible

5. It ________ impossible for a human to survive without oxygen. 

 • A. was
 • B. can be
 • C. is

6. Completing the project within such a short timeframe seemed like a ________ impossible, but we managed to pull it off.

 • A. mission
 • B. task
 • C. work

7. It is impossible _________ this complex puzzle without the right clues. 

 • A. solving
 • B. solve
 • C. to solve

8. I ________ it impossible to wake up at 5 A.M every day. 

 • A. trust
 • B. find
 • C. figure

9. She is ________ to complete that project alone because it demands a huge effort. 

 • A. unable
 • B. impossible
 • C. possible

10. It is impossible for _______ to finish the marathon without proper training. 

 • A. his
 • B. he
 • C. him

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A
 5. C
 6. A
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C

Xem thêm: Cấu trúc Find out là gì? Cách phân biệt với Figure out và Point out

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc Impossible, công thức và cách áp dụng phù hợp. Tham khảo thêm các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh tại Website của The IELTS Workshop.

Hy vọng những chia sẻ trên đã có thể giúp ích cho quá trình học của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu học tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman để nắm vững kiến thức cơ bản và thông dụng nhé.

khóa học freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo