fbpx

Cấu trúc As well as: Cách áp dụng và bài tập chi tiết

Cấu trúc As well as là cụm từ xuất hiện thường xuyên trong cả văn viết và văn nói của Tiếng Anh. Nắm vững được cấu trúc này, bạn có thể vận dụng được vào nhiều ngữ cảnh. Hãy để The IELTS Workshop hướng dẫn bạn chi tiết về cấu trúc này qua bài viết sau.

1. As well as là gì?

“As well as” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để kết hợp hai ý hoặc hai mệnh đề trong một câu, nhấn mạnh sự tương đồng hoặc sự bổ sung giữa chúng. “As well as” có nghĩa là “cũng như…”, “vừa… vừa…” hoặc “không những… mà còn…”

Ví dụ:

 • She is talented as well as hardworking (Cô ấy không chỉ tài năng mà còn chăm chỉ)
 • She is a doctor as well as a researcher (Cô ấy vừa là bác sĩ vừa là một nhà nghiên cứu).

Chức năng của As well as trong câu

“As well as” thường được sử dụng để kết hợp các thành phần trong câu và thường dùng để bổ sung ý nghĩa, mở rộng hoặc nhấn mạnh ý của câu. Một vài chức năng chính của As well as trong câu:

 • Bổ sung, thêm ý: She speaks Spanish as well as French (Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Pháp).
 • Mở rộng ý: Intelligence, as well as hard work, is important for success (Sự thông minh cũng như sự chăm chỉ đều quan trọng cho sự thành công).
 • Liên kết 2 mệnh đề: She can play the piano, as well as she can play the violin (Cô ấy có thể chơi piano, và cô ấy cũng có thể chơi violon).

2. Cách dùng cấu trúc As well as

1. Liên kết hai chủ ngữ

Khi muốn kết hợp hai chủ ngữ thành một, động từ trong câu sẽ được chia theo chủ ngữ đầu tiên. Nếu chủ ngữ đầu tiên ở dạng số ít thì động từ cũng sẽ được chia tương ứng với chủ ngữ số ít.

Ví dụ:

 • My sister, as well as my brother, enjoys playing musical instruments (Em gái cũng như anh trai đều thích chơi nhạc cụ) → Động từ enjoy chia theo “My sister.” 
 • The manager, as well as the employees, is attending the conference (Người quản lý cũng như những nhân viên đều tham gia hội nghị) → Động từ “is” chia theo “The manager.”

2. Liên kết các thành phần khác trong câu

Cấu trúc chung: 

N/ Adj/ Phrase (cụm từ)/ Clause (mệnh đề) + as well as + N/ Adj/ Phrase/Clause

Lưu ý rằng trước và sau As well as là 2 loại từ giống nhau. Nếu trước As well as là một danh từ thì sau nó cũng phải là một danh từ.

Ví dụ:

 • Dogs, as well as cats, make great companions (Chó cũng như mèo đều là bạn đồng hành tuyệt vời).
 • In the city, there are various entertainment options, as well as cultural attractions (Ở thành phố, có nhiều lựa chọn giải trí, cũng như các điểm du lịch văn hóa).
Cách dùng cấu trúc As well as
Cách dùng cấu trúc As well as

3. Cấu trúc As well as mở rộng

1. As well as đi với tân ngữ/đại từ

Cấu trúc chung: 

Subject + Verb+ Noun/ Pronoun + as well as + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • She likes to read novels as well as poetry (Cô ấy thích đọc tiểu thuyết cũng như thơ).
 • The team, as well as the coach, is ready for the competition (Đội, cũng như huấn luyện viên, đã sẵn sàng cho cuộc thi).

2. As well as đi với động từ nguyên mẫu

Nếu động từ chính của câu ở dạng nguyên mẫu thì động từ sau cụm “As well as” cũng phải chia ở dạng nguyên mẫu. Tuy nhiên, từ “well” lúc này có thể sẽ thay đổi ý nghĩa vì bây giờ nó đóng vai trò như một trạng từ, biểu thị sự giỏi hoặc tốt và câu sẽ tương tự như cấu trúc so sánh bằng.

Ví dụ:

 • She enjoys cooking as well as baking (Cô ấy vừa thích nấu ăn, vừa thích làm bánh). 
 • He wants to sing as well as he dances (Anh ấy muốn hát giỏi như khi nhảy múa).
Cấu trúc As well as mở rộng
Cấu trúc As well as mở rộng

4. Cấu trúc As… as phổ biến trong Tiếng Anh

Cấu trúcNghĩaVí dụ
As long asMiễn làI’ll support you as long as you remain true to your principles (Tôi sẽ ủng hộ bạn miễn là bạn duy trì đúng với nguyên tắc của mình)
As far asTheo nhưAs far as I know, the meeting has been rescheduled to next week (Theo như tôi biết, cuộc họp đã được lên lịch lại vào tuần tới)
As good asGần nhưAs well as no one is in this class now (Gần như không có ai trong lớp bây giờ)
As much asNhiều nhưCathy can eat as much as her brother, who has a big appetite (Cathy có thể ăn nhiều như anh trai của cô ấy, người có khẩu phần ăn lớn)
As soon asNgay khiI will call you as soon as I arrive at the airport (Tôi sẽ gọi bạn ngay khi tôi đến sân bay)
As early asNgay từ khiAs early as next week, we plan to launch the new product (Ngay từ tuần tới, chúng tôi dự định tung ra sản phẩm mới)

Bài tập vận dụng

Đề bài: Dùng cấu trúc As well as để liên kết các câu sau:

 1. She enjoys playing the piano. She also enjoys painting. 
 2. He is a dedicated teacher. He is also a talented musician. 
 3. The movie was entertaining. It was also thought-provoking. 
 4. They went hiking in the mountains. They also went camping by the lake. 
 5. The restaurant is famous for its seafood dishes. It is also known for its friendly staff. 
 6. The team won the championship. The team members are also known for their sportsmanship. 
 7. She is fluent in Spanish. She is also proficient in French. 
 8. He excels in mathematics. He also excels in physics. 
 9. The novel is gripping. It is also beautifully written. 
 10. The city is known for its historic landmarks. It is also famous for its modern architecture.

Đáp án

 1. She enjoys playing the piano as well as painting. 
 2. He is a dedicated teacher as well as a talented musician. 
 3. The movie was entertaining as well as thought-provoking. 
 4. They went hiking in the mountains as well as camping by the lake. 
 5. The restaurant is famous for its seafood dishes as well as its friendly staff. 
 6. The team won the championship as well as being known for their sportsmanship. 
 7. She is fluent in Spanish as well as proficient in French. 
 8. He excels in mathematics as well as physics. 
 9. The novel is gripping as well as beautifully written. 
 10. The city is known for its historic landmarks as well as famous for its modern architecture.

Tạm kết

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp những thông tin về cấu trúc As well as cùng các bài tập đi kèm rất bổ ích. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy đồng hành cùng The IELTS Workshop để học thêm những kiến thức bổ ích về IELTS nhé.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman tại The IELTS Workshop nhé.

Khóa học Freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo