fbpx

Bỏ túi bí kíp thành thạo cấu trúc “As soon as” trong tiếng Anh

Cụm từ As soon as được sử dụng phổ biến và có thể dễ dàng bắt gặp trong giao tiếp cũng như các bài tập tiếng Anh. Hãy cùng The IELTS Workshop bỏ túi ngay bí kíp sử dụng thành thạo cấu trúc As soon as trong tiếng Anh nhé.

1. As soon as là gì?

As soon as là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là “ngay khi”.

Ý nghĩa: Dùng để diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

Ví dụ:

 • As soon as she comes back, we will go right away. (Ngay sau khi cô ấy quay lại, chúng ta sẽ đi lập tức.)
 • As soon as relations improve they will be allowed to go. (Ngay khi mối quan hệ tiến triển tốt hơn họ sẽ được cho phép đi ngay.)

Lưu ý: As soon as có thể đi cùng possible, tạo thành cụm từ có nghĩa “càng sớm càng tốt”. Trong truờng hợp này, soon đóng vai trò là tính từ, cụm từ “as soon as” là so sánh ngang cấp.

Ví dụ:

 • She had to get a car as soon as possible. (Cô ấy phải mua một cái xe càng sớm càng tốt.)
 • An remained in a sour mood, and left the group as soon as possible. (An duy trì tâm trạng khó ở và rời nhóm ngay khi có thể.)

2. Cách sử dụng cấu trúc as soon as trong tiếng Anh và một số lưu ý

As soon as có thể được sử dụng ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Cấu trúc này dùng để thể hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp.

2.1. Cấu trúc As soon as ở thì hiện tại

Sử dụng cấu trúc as soon asthì hiện tại đơn để diễn tả một hành động lặp lại nhiều lần.

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • He drinks a glass of water as soon as he wakes up. (Anh ấy uống một cốc nước ngay khi vừa thức dậy.)
 • My brother turns on the TV as soon as he arrives home. (Em trai tôi về đến nhà là bật TV ngay.)

2.2. Cấu trúc As soon as ở quá khứ

Cấu trúc As soon as có thể dùng để diễn tả 2 hành động nối tiếp nhau trong quá khứ.

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • You’ll never guess what happened as soon as I left my room. (Bạn sẽ không bao giờ đoán được chuyện gì đang xảy ra ngay sau khi tôi vừa rời phòng.) 
 • She burst into tears as soon as she saw him. (Cô ấy bật khóc ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy.)

2.3. Cấu trúc As soon as ở tương lai

Cấu trúc As soon as cũng có thể được dùng để nói về 2 hành động nối tiếp diễn ra ở tương lai, chưa diễn ra ở thời điểm nói.

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • She will have to look for somewhere else to live as soon as she is 18. (Cô ấy sẽ phải tìm nơi khác để sống ngay khi cô ấy đủ 18 tuổi.)
 • I’ll be back as soon as I can. (Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.)

2.4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc As soon as

Chúng ta có thể đảo as soon as và mệnh đề sau as soon as lên đầu câu mà không thay đổi ý nghĩa của câu nói.

Ví dụ:

 • We’ll be back as soon as we’re done. => As soon as we’re done, we’ll be back.
 • Rent arises as soon as the land of a country has all become private property. => As soon as the land of a country has all become private property, rent arises.

3. Bài tập với cấu trúc As soon as

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

1. We had a cup of tea _________________ we got home.

A. ifB. unlessC. as soon as

2. _________________ you see Giang, tell him about the party.

A. ifB. unlessC. as soon as

3. _________________ Alfie saw Thomas, he knew they were going to be special friends.

A. ifB. unlessC. as soon as

4. Please phone me _________________ you get in.

A. ifB. unlessC. as soon as

5. I generally wash up before I go to bed _________________ I’m feeling too tired.

A. ifB. unlessC. as soon as

6. _________________ it’s raining, I do the washing on Mondays.

A. ifB. unlessC. as soon as

7. _________________ it’s raining, I won’t do the washing.

A. ifB. unlessC. as soon as

8. _________________ my class is cancelled again, I’ll go and see Batman at the cinema.

A. ifB. unlessC. as soon as

9. We can rent a DVD this Saturday  _________________ of course you’d rather go out.

A. ifB. unlessC. as soon as

10. She always checks her email _________________ she gets to the office.

A. ifB. unlessC. as soon as

Đáp án:

1. C2. A3. C4. C5. B6. B7. A8. A9. B10. C

Tạm kết

Hy vọng rằng qua bài viết ở trên, The IELTS Workshop đã giúp bạn nắm vững cách sử dụng cấu trúc As soon as

Ngoài ra, nếu bạn đang cần một lộ trình hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cần thiết cho bản thân, hãy đến ngay với khóa học Freshman để được trải nghiệm các buổi học kết hợp vận dụng thực tế bổ ích của The IELTS Workshop nhé.

khóa học the ielts workshop- cấu trúc as soon as

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo