fbpx

Cấu trúc Whether: Định nghĩa, cách áp dụng và bài tập

Cấu trúc Whether không những là cấu trúc quen thuộc trong ngữ pháp tiếng Anh mà còn khá phổ biến trong giao tiếp thường ngày. Tuy nhiên, cấu này thường dễ bị lẫn lộn với cấu trúc If. Vì thế, trong bài viết này, The IELTS Workshop sẽ giải thích và hướng dẫn bạn cách dùng cấu trúc Whether or not. 

1. Cấu trúc Whether là gì?

Whether là một liên từ trong tiếng Anh có nghĩa là “liệu”. Thông thường, whether được sử dụng để kể lại sự kiện hoặc tường thuật lời nói của ai đó. Liên từ này còn được sử dụng khi muốn đưa ra hai khả năng hoặc hai lựa chọn.

Ví dụ:

 • Whether he will attend the meeting or not depends on his schedule (Việc anh ấy có tham dự cuộc họp hay không phụ thuộc vào lịch trình của anh ấy).
 • I’m unsure whether to choose a blue or green dress for the party (Tôi không chắc liệu nên chọn chiếc váy màu xanh hoặc màu xanh lá cho buổi tiệc).
 • She is considering whether to pursue a career in science or art after graduating (Cô ấy đang xem xét xem nên theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học hay nghệ thuật sau khi tốt nghiệp đại học).

Cấu trúc Whether trong câu gián tiếp

Cấu trúc Whether xuất hiện trong câu gián tiếp để diễn đạt hai lựa chọn hoặc tình huống có thể xảy ra, giúp thể hiện sự không chắc chắn hoặc lựa chọn giữa hai điều kiện. 

Ví dụ:

 • I wonder whether he will accept the job offer (Tôi tự hỏi liệu anh ấy có chấp nhận đề nghị công việc không).
 • She asked whether I could lend her some money (Cô ấy hỏi liệu tôi có thể cho mượn một số tiền không).
 • Do you know whether they have decided on a date for the wedding? (Bạn có biết liệu họ đã quyết định ngày cưới chưa?).
Cấu trúc Whether là gì?
Cấu trúc Whether là gì?

2. Cấu trúc Whether or

Khái niệm: Cấu trúc whether or là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh để diễn đạt sự lựa chọn hoặc sự không chắc chắn giữa hai điều kiện, tình huống hoặc lựa chọn.

“Whether” đi kèm với “or” để tạo ra sự tương phản giữa hai phần của câu.

Cấu trúc 1:

Whether or + Clause

Cấu trúc này dùng trong trường hợp diễn tả nếu mệnh đề sau có chủ ngữ khác với chủ ngữ của mệnh đề trước.

Ví dụ:

 • Whether you win or lose, the important thing is that you tried your best. (Cho dù bạn thắng hay thua, điều quan trọng là bạn đã cố gắng hết mình). 
 • I’m not sure whether John or Mary will be in charge of the project (Tôi không chắc chắn liệu John hay Mary sẽ chịu trách nhiệm cho dự án).
 • We need to decide whether the marketing team or the development team should handle this task (Chúng ta cần quyết định liệu đội tiếp thị hay đội phát triển nên xử lý công việc này).

Cấu trúc 2:

Whether or + to V

Cấu trúc này dùng trong trường hợp mệnh đề sau có cùng chủ ngữ với mệnh đề trước.

Ví dụ:

 • The team is discussing whether to expand the current project or to start a new one (Đội ngũ đang thảo luận liệu có nên mở rộng dự án hiện tại hay bắt đầu một dự án mới). 
 • We are debating whether to upgrade the software or to switch to a different system entirely (Chúng tôi đang tranh luận liệu có nên nâng cấp phần mềm hay chuyển sang một hệ thống khác hoàn toàn). 
 • She is deciding whether to pursue a master’s degree or to enter the workforce after graduation (Cô ấy đang quyết định liệu có nên theo học thạc sĩ hay vào làm việc sau khi tốt nghiệp).
Cấu trúc Whether or
Cấu trúc Whether or

3. Cấu trúc Whether or not

Khái niệm; Khác với cấu trúc Whether or, cấu trúc Whether or not/ Whether … or not được dùng để nói đến thông tin có tính trái chiều, phủ định. Cấu trúc này thường xuất hiện trong mệnh đề phụ của câu để làm nổi bật một điều kiện hoặc lựa chọn.

Cách áp dụng

Cấu trúc Whether or not có thể áp dụng ở 3 dạng: 

Cấu trúc 1:

Whether or not + S + V 

Ví dụ:

 • John is unsure whether or not he should invest in the stock market (John không chắc chắn liệu anh ấy có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không).
 • She is considering whether or not she should relocate to a different city for her new job (Cô ấy đang cân nhắc liệu có nên chuyển đến một thành phố khác để làm việc mới hay không).
 • The team is assessing whether or not they should implement the new software system to enhance efficiency (Đội ngũ đang đánh giá liệu có nên triển khai hệ thống phần mềm mới để tăng cường hiệu suất hay không).

Cấu trúc 2:

Whether or not + to V 

Ví dụ:

 • My sister is considering whether or not to pursue a career in finance after completing her degree (Chị gái tôi đang xem xét liệu có nên theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính sau khi hoàn thành bằng cấp).
 • The team is debating whether or not to implement the new software system for project management (Đội ngũ đang tranh cãi liệu có nên triển khai hệ thống phần mềm mới cho quản lý dự án hay không). 
 • I’m unsure whether or not to accept the invitation to the business conference next month (Tôi không chắc liệu có nên chấp nhận lời mời tham gia hội nghị kinh doanh vào tháng sau hay không).

Cấu trúc 3:

Whether + S + V + or not…

Ví dụ:

 • Whether he agrees or not, we’re going to implement the new policy next month (Cho dù anh ấy đồng ý hay không, chúng tôi sẽ triển khai chính sách mới vào tháng sau). 
 • Whether she understands the assignment or not, she has to submit it by the end of the week (Dù cô ấy hiểu bài tập hay không, cô ấy phải nộp nó vào cuối tuần). 
 • They will still be recognized for their hard work whether they finish the project on time or not. (Cho dù họ hoàn thành dự án đúng hạn hay không, họ vẫn sẽ được công nhận vì sự cố gắng của họ).

Những lưu ý khi dùng Whether or not

Khi sử dụng cấu trúc Whether or not, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Chú ý chính tả để không nhầm lẫn hay sai chính tả từ Whether thành weather, wheter, wheather hay wether.
 • Tránh nhầm lẫn Whether thành either. Ví dụ: James has to decide whether he is going to accept the job or not. Không phải: He has to decide either …
 • Dùng Whether có thể dùng to Verb, không dùng If với to Verb. Ví dụ: I’m not sure whether to get a new bike. Không phải: I’m not sure if to get a new bike.
Cấu trúc Whether or not

4. Phân biệt cấu trúc Whether với cấu trúc If

4.1 Tình huống áp dụng Whether

Trường hợpVí dụ
Sau giới từWe are inquiring about whether the event has been canceled (Chúng tôi đang điều tra xem sự kiện đã bị hủy bỏ chưa).
Sau động từ discuss, dùng Whether nhiều hơn là IfThey discussed about whether she should accept the job offer (Họ thảo luận về việc liệu cô ấy có nên chấp nhận đề nghị công việc hay không).
Với to VerbWe need to decide whether to organize the event indoors or outdoors (Chúng ta cần quyết định liệu có tổ chức sự kiện trong nhà hay ngoài trời).
Đứng đầu câuWhether to travel by train or by plane depends on the distance (Việc đi tàu hỏa hay đi máy bay phụ thuộc vào khoảng cách).
Mang tính nghi thức, trang trọng hơnKindly inform us whether you accept the invitation or if you have prior engagements (Xin thông báo cho chúng tôi biết liệu bạn chấp nhận lời mời hay có lịch trình khác từ trước).

4.2 Tình huống áp dụng If

Trường hợpVí dụ
Trong câu phụ, túc từ ở dạng phủ địnhHe asked Hanna if I didn’t come (Anh ấy hỏi Hanna nếu tôi không đến).
Trong cấu trúc câu điều kiệnIf it rains tomorrow, we will have to postpone the outdoor event (Nếu ngày mai có mưa, chúng ta sẽ phải hoãn sự kiện ngoại ô).
Dùng trong giao tiếp thân mật, gần gũiI wondered if Ashley would love me (Tớ tự hỏi liệu Ashley có yêu tớ không).

Bài tập vận dụng

Điền Whether hoặc If vào chỗ trống:

 1. _______ the concert is indoors or outdoors, I’m excited to attend. 
 2. They are discussing _______ the company should expand its product line. 
 3. She will be successful _______ she works hard and stays focused. 
 4. _______ the weather is sunny or rainy, we’ll still go for a hike.
 5. _______ you complete the project ahead of schedule, there might be a bonus. 
 6. The team is considering _______ to launch the new product this quarter or delay it. 
 7. _______ it rains, we’ll have to reschedule the outdoor event. 
 8. _______ the flight is delayed, we might miss the connecting flight. 
 9. We’ll decide _______ the meeting should be held in person or virtually. 
 10. _______ you eat too much before bedtime, it could affect your sleep.

Đáp án:

 1. Whether
 2. Whether
 3. If
 4. Whether
 5. If
 6. Whether
 7. If
 8. If
 9. Whether
 10. If

Xem thêm: Cấu trúc By the time: Công thức, cách sử dụng và bài tập

Tạm kết

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp những thông tin về cấu trúc Whether cùng các bài tập đi kèm rất bổ ích. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy đồng hành cùng The IELTS Workshop để học thêm những kiến thức bổ ích về IELTS nhé.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman tại The IELTS Workshop nhé.

Khóa học Freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo