fbpx

Cấu trúc No matter: Công thức, cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc No matter là một trong những mệnh đề trạng ngữ tiếng Anh chỉ sự tương phản, bên cạnh các cấu trúc như Although, Despite, hay In spite of. Vậy bạn đã nắm vững cách sử dụng cấu trúc này chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo ngay các khái niệm, cách dùng và thực hành các bài tập dưới đây để hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh này nhé!

1. Cấu trúc No matter là gì?

Cấu trúc No matter là một trong những mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh mang ý nghĩa “dù có … đi chăng nữa … thì vẫn”. Vai trò của cấu trúc này là liên kết hai vế câu lại với nhau. Bạn có thể hiểu “no matter” như một dạng ngắn gọn của cấu trúc “it does not matter”.

Theo đó, cụm từ “no matter” trong tiếng Anh có thể được sử dụng cùng với một số từ để hỏi như: what, when, where, which, who, how để miêu tả một tình huống không thể thay đổi dù đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Ví dụ:

 • No matter what happens, I will always be by your side. (Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn.)
 • No matter how hard it gets, don’t give up on your dreams. (Dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, đừng từ bỏ ước mơ của bạn.)

2. Các cấu trúc No matter thường gặp

Các cấu trúc No matter thường gặp
Các cấu trúc No matter thường gặp

2.1 No matter what

Cấu trúc No matter what trong tiếng Anh tương đương với “Whatever” và mang nghĩa là “bất kể có cái gì xảy ra, dù có chuyện gì“. Công thức cụ thể như sau:

No matter + what + S + V, …

Ví dụ:

 • No matter what you say, I won’t change my mind. (Dù bạn nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi ý định của mình.
 • No matter what the weather is like, we will go hiking tomorrow. (Dù thời tiết như thế nào, chúng ta sẽ đi leo núi vào ngày mai.)

2.2 No matter who 

Cấu trúc No matter who có nghĩa tương đương với “Whoever” và mang ý nghĩa “dù là ai, bất kể là ai“. Công thức cụ thể như sau:

No matter + who + (S) + V, …

Ví dụ:

 • No matter who calls, I will not answer the phone. (Dù ai gọi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nghe máy.)
 • No matter who you ask, they will give you the same answer. (Dù bạn hỏi ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ đưa cho bạn câu trả lời giống nhau.)

2.3 No matter where 

Cấu trúc No matter where trong tiếng Anh tương đương với cấu trúc “Wherever” và có nghĩa là “dù ở bất kỳ nơi nào, bất kể ở đâu“. Công thức cụ thể của cấu trúc này là:

No matter + where + S + V, …

Ví dụ:

 • No matter where you go, there will always be challenges. (Dù bạn đi đến đâu, luôn có những thử thách.)
 • No matter where you are from, education is important. (Dù bạn đến từ đâu, giáo dục luôn quan trọng.)

2.4 No matter how

Cấu trúc No matter how trong tiếng Anh tương đương với cấu trúc “However” và có ý nghĩa là “dù thế nào đi nữa, bất kể thế nào đi chăng nữa“. Dưới đây là công thức cụ thể:

No matter how + Adj/Adv + S + V, …

Ví dụ:

 • No matter how quickly they ran, they missed the bus. (Dù họ chạy nhanh đến đâu đi nữa, họ vẫn bỏ lỡ xe buýt.) 
 • No matter how many times I tell him, he keeps making the same mistake. (Dù tôi nói với anh ấy bao nhiêu lần đi nữa, anh ấy vẫn mắc phải lỗi sai đó.)

Lưu ý khi dùng cấu trúc No matter

Lưu ý 1: Cấu trúc “No matter what” và “No matter where” không nhất thiết phải đứng ở đầu câu trong tiếng Anh mà chúng có thể đặt ở cuối câu và không cần phải có mệnh đề đi theo sau. 

Ví dụ:

 • She will always support her friends no matter what. (Cô ấy luôn ủng hộ bạn bè của mình dù chuyện gì xảy ra.)
 • I’ll always find you no matter where. (Dù bạn ở đâu, tôi vẫn sẽ tìm bạn.)

Lưu ý 2: Thường thì nhiều người học tiếng Anh dễ bị nhầm lẫn giữa cấu trúc “No matter” và “Not matter”, bài viết đang đề cập đến cấu trúc “No matter”. 

Lưu ý 3: Nếu câu tiếng Anh đó chỉ có một vế, thay vì sử dụng “no matter what/where/which/who/how”, bạn cần sử dụng “it doesn’t matter” kết hợp với “what/where/…”

Ví dụ: The important thing is that we had fun playing. It doesn’t matter who wins the game. (Điều quan trọng là chúng ta đã vui khi chơi. Ai thắng trận đấu cũng không là vấn đề.

3. Phân biệt cấu trúc No matter với Regardless of

No matterRegardless of
Cách dùngĐược sử dụng để diễn tả sự không quan tâm đến một điều kiện, tình huống hay hành động nào đó.

Ví dụ: No matter how hard you try, you can’t change the past. (Dù bạn cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể thay đổi quá khứ.)
Sử dụng để diễn tả sự không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi điều gì đó.

Ví dụ: Regardless of the weather, he goes jogging every morning. (Bất kể thời tiết ra sao, anh ta vẫn chạy bộ mỗi sáng.)
Cấu trúcNo matter có thể kết hợp với các từ để hỏi như “how”, “what”, “when”, “where”, “who”, “which”.

Ví dụ: No matter where we go, I’ll always remember this place. (Dù chúng ta đi đâu, tôi sẽ luôn nhớ đến nơi này.)
Regardless of không kết hợp được với các đại từ quan hệ, cấu trúc này thường được kết hợp với danh từ hoặc các mệnh đề độc lập.

Ví dụ: The museum offers free admission regardless of age. (Bảo tàng cung cấp vé miễn phí bất kể tuổi tác.)

Bài tập vận dụng

Bài tập: Nối hai câu sau thành một bằng cấu trúc No matter:

 1. John is always late for meetings. He manages to impress everyone with his presentations.
 2. The restaurant is famous for its seafood dishes. The prices are quite reasonable.
 3. Sarah loves to travel. She has a fear of flying.
 4. The movie received negative reviews from critics. It became a box office hit.
 5. They live in a small apartment. They are always hosting parties.
 6. Tom practices basketball every day. He hasn’t made the team yet.
 7. Lisa studies hard for exams. She doesn’t seem to improve her grades.

Đáp án:

 1. No matter how late John is for meetings, he manages to impress everyone with his presentations.
 2. No matter how famous the restaurant is for its seafood dishes, the prices are quite reasonable.
 3. No matter how much Sarah loves to travel, she has a fear of flying.
 4. No matter how negative the reviews from critics were, the movie became a box office hit.
 5. No matter how small their apartment is, they are always hosting parties.
 6. No matter how much Tom practices basketball every day, he hasn’t made the team yet.
 7. No matter how hard Lisa studies for exams, she doesn’t seem to improve her grades.

Bài tập này sử dụng cấu trúc “no matter” để kết hợp hai câu ban đầu thành một câu duy nhất, giúp nhấn mạnh sự liên kết giữa các ý tưởng khác nhau trong mỗi cặp câu.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức về Liên từ trong Tiếng anh (Conjunctions)

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc No matter, công thức và cách sử dụng phù hợp. Tham khảo thêm các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh tại Website của The IELTS Workshop.

Hy vọng những chia sẻ trên đã có thể giúp ích cho quá trình học của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu học tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman để nắm vững kiến thức cơ bản và thông dụng nhé.

khóa học freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo