fbpx

Cách phân biệt Among và Between chi tiết nhất 

Among và Between là 2 giới từ thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh. Trên thực tế, nhiều bạn chưa hiểu rõ cách dùng Among và Between dẫn đến những lỗi sai đáng tiếc. Trong bài viết dưới đây, The IELTS Workshop sẽ cùng bạn ôn tập kiến thức phân biệt Among và Between một cách chính xác và dễ hiểu nhất nhé! 

1. Định nghĩa Among là gì?

Định nghĩa: Among là giới từ dùng để chỉ ai/ cái gì đó được bao quanh/ nằm trong một nhóm người hoặc vật trong tiếng Anh. 

Phân biệt Among và Between
Định nghĩa Among là gì?

Cách dùng: Among được sử dụng khi người/ vật được nhắc đến thuộc cùng một nhóm, hay không được gọi tên cụ thể, số lượng phải từ 3 trở lên. Ví dụ:  

 • The secret was hidden among the pages of an old journal. (Bí mật được giấu giữa các trang của một cuốn nhật ký cũ.) 
 • Among the various candidates interviewed for the position, there was a remarkable diversity of skills and experiences. (Trong số các ứng viên được phỏng vấn cho vị trí, có sự đa dạng đáng kể về kỹ năng và kinh nghiệm.) 

2. Định nghĩa Between là gì?

Định nghĩa: Between là từ tiếng Anh có nghĩa “tại, trong, hoặc giữa khoảng cách giữa 2 người/ 2 vật nào đó. 

Cách dùng:

 • Between mang nghĩa phân chia giữa khoảng cách của hai người hoặc hai vật. 

Ví dụ: The difference between a butterfly and a moth is often misunderstood. (Sự khác biệt giữa bướm và bướm đêm thường bị hiểu lầm.) 

 • Between được dùng để nói về mối quan hệ/ sự lựa chọn hay sự khác nhau

Ví dụ: Choosing between tea and coffee can be difficult for some people. (Có thể khá khó khăn khi lựa chọn giữa trà và cà phê đối với một số người.) 

 • Between dùng để nói về việc nằm trong khoảng thời gian được phân chia 2 điểm được tính một cách ước lượng.

Ví dụ: The project deadline is set between September 15th and September 30th, allowing some flexibility for unexpected challenges or adjustments. (Thời hạn của dự án được đặt giữa ngày 15 tháng 9 và ngày 30 tháng 9, cho phép một số linh động để xử lý những thách thức không mong muốn hoặc điều chỉnh.) 

Phân biệt Among và Between
Định nghĩa Between là gì?

3. Phân biệt Among và Between 

Tham khảo ngay bảng phân biệt Among và Between dưới đây để hiểu hơn về sự giống nhau và khác nhau cách sử dụng hai từ này trong tiếng Anh. 

So sánh Between Among 
Giống nhau Among và Between – 2 từ tiếng Anh đều có nghĩa là “giữa” 
Khác nhau Số lượng đối tượng “Between” thường chỉ liên quan đến hai đối tượng. “Among” thường liên quan đến nhiều đối tượng. 
Đối tượng cụ thể “Between” thường yêu cầu xác định hai đối tượng cụ thể đang được đề cập. “Among” không thường yêu cầu xác định rõ các đối tượng cụ thể trong nhóm. 
Ví dụ  The collaboration between the two artists resulted in a masterpiece that gained recognition among art enthusiasts. (Sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ dẫn đến một kiệt tác được nhận biết trong giới người hâm mộ nghệ thuật.) Among the chaos of the city, there is a small garden tucked between the skyscrapers, offering a peaceful retreat. (Trong sự hỗn loạn của thành phố, có một khu vườn nhỏ nằm giữa các tòa nhà chọc trời, mang lại một khu nghỉ ngơi yên bình.) 

Bài tập vận dụng 

Điền giới từ “among” hoặc “between” vào những chỗ trống sau đây: 

 1. She found herself ____________ friends who shared her interests. 
 2. The cat was sitting ____________ the two chairs in the living room. 
 3. It’s hard to choose ____________ chocolate and vanilla ice cream. 
 4. He walked ____________ the crowd, searching for his lost keys. 
 5. The meeting was held ____________ 2 PM and 3 PM. 
 6. There was a strong bond ____________ the siblings despite their occasional arguments. 
 7. The book was hidden ____________ the other books on the shelf. 
 8. Differences in opinion often arise ____________ team members during brainstorming sessions. 
 9. She felt a sense of belonging ____________ her colleagues at the new workplace. 
 10. The agreement was settled ____________ the two parties involved. 

Xem thêm: Believe đi với giới từ gì? Cách phân biệt giữa Believe và Trust

Đáp án:

 1. among  
 2. between  
 3. between  
 4. among  
 5. between  
 6. between 
 7. among  
 8. among  
 9. among  
 10. between 

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức chi tiết nhất về cách phân biệt Among và Between chính xác mà bạn cần biết. Tham khảo thêm các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh tại Website của The IELTS Workshop.

Hy vọng những chia sẻ trên đã có thể giúp ích cho quá trình học của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu học tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman để nắm vững kiến thức cơ bản và thông dụng nhé.

khóa học freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo