fbpx

Những điều cần biết về cấu trúc Would rather

Trong tiếng Anh, để thể hiện mong muốn của bản thân chúng ta có một số cách thể hiện khác nhau như want, like. Để nâng cao về tiêu chí đa dạng Ngữ pháp trong bài thi IELTS cũng như tiếng Anh, bạn có thể sử dụng cấu trúc Would rather để thể hiện mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, làm sao để có thể sử dụng chính xác cấu trúc và cách dùng mẫu câu này? Hãy cùng The IELTS Workhop tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Sử dụng câu cấu trúc Would rather với một chủ ngữ

1.1. Cấu trúc câu sử dụng Would rather ở thì hiện tại hoặc tương lai

Would rather được sử dụng nhằm diễn tả mong muốn về một điều gì đó trong hiện tại hoặc tương lai.

Sau Would rather là động từ nguyên thể bỏ to.

Công thức: 

Khẳng định (+)S + would rather + V
Phủ định (-)S + would rather + not + V
Nghi vấn (?)Would + S + rather + V?

Ví dụ:

 • They would rather eat pizza. (Họ thích ăn pizza)
 • They would rather not eat pizza. (Họ không thích ăn pizza)
 • Would they rather eat pizza? (Họ có thích ăn pizza hay không?)

1.2. Cấu trúc câu sử dụng Would rather ở thì quá khứ

Would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

Công thức: 

Khẳng định (+)S + would rather + have + V3
Phủ định (-)S + would rather (not) + have + V3
Nghi vấn (?)Would + S + rather + have + V3?

Ví dụ:

 • I would rather have bought this shoes. (Tôi thích mua đôi giày này)
 • I would rather not have bought this shoes. (Tôi không thích mua đôi giày này)
 • Would you rather have bought this shoes? (Bạn có muốn mua đôi giày này không?)

2. Cấu trúc câu sử dụng Would rather với hai chủ ngữ

2.1. Cấu trúc câu sử dụng Would rather ở thì hiện tại hoặc tương lai

Would rather có thể được sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

Khẳng định (+)S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
Phủ định (-)S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
Nghi vấn (?)Would + S + rather + S2 + V-ed?

Ví dụ:

 • Mary would rather that her parents gave her a new bycle. (Mary mong rằng bố mẹ cô ấy tặng cô ấy một chiếc xe đạp mới.)
 • My parents would rather that I worked as a doctor. (Bố mẹ tôi mong muốn tôi làm một bác sĩ.)

2.2. Cấu trúc câu sử dụng Would rather ở thì quá khứ

Would rather có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định (+)S1 + would rather (that) + S2 + had + V3
Phủ định (-)S1 + would rather (that) + S2 + hadn’t + V3
Nghi vấn (?)Would + S + rather + S2 + had + V3?

Ví dụ: Jim would rather that his besfriend had traveled to Paris with his family last week. (Jim muốn bạn thân anh ấy du lịch đến Paris cùng gia đình anh ấy vào tuần trước.)

Lưu ý: Trong giao tiếp thường ngày, bạn có thể dùng “Wish” thay thế cho “Would rather that”.

3. Cấu trúc câu đặc biệt với ‘would rather than’ và ‘would rather or’

Trong tiếng Anh, để thể hiện sự ưu tiên hoặc yêu thích một một điều gì đó hơn thì chúng ta có thể sử dụng Would rather than hoặc Would rather or.

Ví dụ:

 • Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight? (Bạn muốn ăn tối ở ngoài hơn là nấu bữa tối tối nay?)
 • Would you rather go to the beach or go picnic? (Bạn muốn đi biển hơn hay là đi dã ngoại?)

Ngoài cách trên, chúng ta còn có thể dùng would prefer với nghĩa tương tự như would rather.

cấu trúc Would rather

 S would rather do something = S+ would prefer + to do something (thích làm cái gì hơn)

4. Dạng viết tắt của Would rather

Khẳng định (+)Phủ định (-)
– I would = I’d
– You would = You’d
– We would = We’d
– They would = They’d
– He would = He’d
– She would = She’d
– It would = It’d
– I would rather not = I’d rather not
– You would rather not = You’d rather not
– They would rather not = They’d rather not
– We would rather not = We’d rather not
– He would rather not = He’d rather not
– She would rather not = She’d rather not
– It would rather not = It’d rather not

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc 

 1. I would rather ___(be) a vampire than a zombie. 
 2. I’d rather you ____ (tell) me the truth, even if it’s bad news.
 3. I’d rather ____(study) grammar than vocabulary. 
 4. We would rather you ___(allow) us to stay than ___(show) where the nearest hotel is.
 5.  He would rather ____(save) up than ____(spend) all his money.
 6. We would rather____(read) the article now by ourselves than ____ (listen) to your retelling.
 7. They would rather she ____ (make) her own mistakes in her test tomorrow than ____ (do) the work for her.
 8. They would rather I _____ (shovel) the snow on my own than _____ (help) me.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather___  (go/to go/going) to the cinema.
 2. I’d rather speak to him in person ___ (discussing /than discuss/to discuss) things over the phone.
 3. If I had a choice I think I’d rather___  (live in Ha Noi than in Da Nang/live in Ha Noi to Da Nang/to live in Ha Noi than Da Nang).
 4. I don’t want to go out. I’d rather____ (staying/stay/to stay) home.
 5. He would rather____  (save/saves/saving) up than____  (spend/spends/spending) all his money.

Đáp án

Bài 1:

1. be5. save – spend
2. told6. read – listen
3. study7. made – do
4. allowed – show8. shoveled – help

Bài 2:

1. go2. than discus3. live in Ha Noi than in Da Nang4. stay5. save/spend

Tạm kết

Trên là toàn bộ các kiến thức về cách sử dụng cấu trúc Would rather The IELTS Workshop tổng hợp lại. Hy vọng rằng những kiến thức bổ ích đó sẽ giúp các bạn có thêm được tài liệu kham khảo để có thể ngày càng cải thiện được trình độ học tiếng anh. 

Ngoài ra, nếu bạn đang cần một lộ trình hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng anh cần thiết cho bản thân, hãy đến ngay với khóa học Freshman để được trải nghiệm các buổi học kết hợp vận dụng thực tế bổ ích của The IELTS Workshop nhé.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo