fbpx

Mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh và những điều cần biết

Mệnh đề quan hệ là phần ngữ pháp quan trọng được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Trong vài trường hợp để câu văn tránh rườm rà và dài dòng, chúng ta sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn. Hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu kiến thức này qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm mệnh đề quan hệ rút gọn 

Mệnh đề quan hệ rút gọn là mệnh đề quan hệ không có đại từ quan hệ ngoài ra cũng cần biến đổi động từ. Chúng được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ, với chức năng bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. 

Ở một số trường hợp, có thể lược bỏ các đại từ quan hệ tạo nên các mệnh đề quan hệ rút gọn. 

Ex: Here is the laptop which I bought 

—> Here is the laptop I bought 

Rút gọn mệnh đề trong tiếng anh

2. 5 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 

2.1. Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng V-ing

Chúng ta có thể rút gọn về dạng V-ing trong trường hợp:

 • Xảy ra khi mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động 
 • Để rút gọn mệnh đề quan hệ ta giản lược bằng cách bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ hoặc “to be” nếu có sang dạng V-ing. 

Ex: The man who is standing there is handsome 

—> The man standing there is handsome 

Mr Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year

—> Mr Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year

2.2. Rút gọn mệnh đề bằng cách dùng V-ed

Trong trường hợp mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, đại từ quan hệ sẽ được lược bỏ và giữ nguyên động từ chính ở dạng quá khứ phân từ II. 

 • Xảy ra khi mệnh đề quan hệ  ở dạng bị động 
 • Rút gọn bằng cách bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ. Động từ chính để ở dạng phân từ II. 

Ex: The book which is written by Mr A interesting 

  —> The book written by Mr A is interesting 

2.3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng to + Verb

 • Dùng khi danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, second, so sánh nhất, mục đích…
 • Được rút gọn bằng cách bỏ đại từ quan hệ, bỏ trợ động từ/ to be nên động từ trở về dạng to + Verb. 

Ex: He is the only man who can solve this is problem

—> He is the only man to solve this problem

mệnh đề quan hệ rút gọn bằng to V

2.4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng danh từ/ cụm danh từ/ cụm giới từ

 • Được dùng khi mệnh đề quan hệ có dạng: 

S + Be + Danh từ/ Cụm danh từ/ Cụm giới từ

 • Cách làm: Bỏ who, which và be 

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health

 —> Football, a popular sport, is very good for health

2.5 Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tính từ/ cụm tính từ 

 • Loại bỏ mệnh đề quan hệ và to be 
 • Mệnh đề quan hệ không xác định có dấu phẩy ngăn cách

Ex: The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

—> The woman clever and beautiful is my aunt

3. Phương pháp làm bài tập mệnh đề quan hệ rút gọn

Bước 1: Tìm mệnh đề tính từ nằm ở chỗ nào. 

Mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng Who, Which, That…

Bước 2: Ở bước này chủ yếu mệnh đề được giảm xuống cụm từ, tuy nhiên ở bước này bạn cũng cần chú ý làm theo thứ tự nếu không sẽ làm sai. 

Ex: This is the first man who was arrested by police yesterday 

—> This is the first man to be  arrested by police yesterday

4. Lưu ý về các cách rút gọn mệnh đề quan hệ 

Lưu ý về mệnh đề quan hệ rút gọn

 • Đối với động từ chủ động, sau khi rút gọn mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being đây được gọi là dạng rút gọn bằng danh từ/ tính từ.
 • Trong câu nếu có động từ have/ not have, có thể đổi sang with/ without.
 • Xác định động từ là chủ động hay bị động để tránh rút gọn nhầm sang V-ed và V-ing.

Xem thêm: Mệnh đề Trạng ngữ (Adverbial clause): Công thức, cách dùng và bài tập

Tạm kết

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập và dành thời gian học, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. The IELTS Workshop chúc bạn luôn học tốt!

Tham khảo khóa học Freshman để nắm rõ kiến thức ngữ pháp cần thiết trong IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo