fbpx

Sự phối hợp thì trong tiếng anh (Sequence Of Tenses)

Sự phối hợp thì trong tiếng Anh là một nội dung phổ biến trong ngữ pháp. Tuy nhiên, nếu như bạn đọc không nắm rõ được kiến thức quan trọng sẽ dẫn đến sử dụng nhầm lẫn các thì trong câu văn. Hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu kĩ hơn về chủ đề này nhé!

1. Sự phối hợp thì trong tiếng anh là gì?

Một câu tiếng Anh hoàn chỉnh có thể có một hoặc nhiều mệnh đề phụ nhưng chắc chắn sẽ phải có một mệnh đề chính. Sự phối hợp thì trong câu được thể hiện khi trong câu hoàn chỉnh có nhiều hơn một động từ và các động từ đó có sự hòa hợp giữa các thì. 

Chẳng hạn như, nếu câu mô tả các hành động nào đó được xảy ra gần hay cùng lúc nhau tại một thời điểm nào đó, thì những động từ được xuất hiện trong câu có thể được chia cùng một thì.

Ví dụ: He always carries his wallet and essentials when he travels. (Anh ấy luôn mang theo túi tiền và các đồ dùng cần thiết khi anh ấy đi du lịch).

Cũng có trrường hợp chia ở các thì khác nhau nếu như trong câu đó mô tả các hành động xảy ra ở các thời gian hay thời điểm khác nhau.

Ví dụ: He realizes that he has been doing his assigned work since last week. (Anh ấy nhận ra rằng anh ấy đã làm công việc được giao từ tuần trước.)

2. Các dạng về sự phối hợp thì trong tiếng Anh thường gặp

2.1 Sự phối hợp thì trong mệnh đề chính và mệnh đề phụ về động từ

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự phối hợp thì trong tiếng anh của các động từ có trong mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Chúng ta sẽ chia theo 2 trường hợp:

Mệnh đề chính là thì hiện tại đơn

Khi mệnh đề chính là thì hiện tại đơn, mệnh đề phụ có thể chia theo các thì sau:

 • Hiện tại đơn: He says he often walks to the football stadium.
 • Hiện tại tiếp diễn: She says she is listening to radio at the moment.
 • Hiện tại hoàn thành: She says she has lived in Vietnam since 2013.
 • Tương lai đơn: She says she will go to Vung Tau tomorrow.
 • Quá khứ đơn: She says she met her boyfriend last night.

Mệnh đề chính là thì quá khứ đơn

Khi mệnh đề chính theo quá khứ đơn, mệnh đề phụ có thể chia theo các thì sau đây:

 • Quá khứ đơn: Hoang said he went to the theater last Monday.
 • Quá khứ tiếp diễn: She said she was reading a book at 8 p.m last Friday.
 • Quá khứ hoàn thành: Nam said he had visited his grandpa before he went to school.

2.2 Các câu đẳng lập có sự phối hợp thì

Câu ghép là câu có ít nhất 2 mệnh đề thể hiện nội dung trong câu chính. Vì vậy, câu ghép đẳng lập là sẽ mang ít nhất 2 mệnh đề đứng riêng biệt, các động từ có thể độc lập với nhau và có sự phối hợp thì với nhau.

Ví dụ: This movie is so good that I have time to watch it every week. (Bộ phim này hay đến nỗi hằng tuần tôi đều dành thời gian để xem lại nó).

Một điều mà bạn đọc cần lưu ý là trong các câu ghép đẳng lập có các động từ ta có thể dựa vào các trạng từ thường gặp sau đây để chia cho đúng các thì: 

 • Now (Nghĩa là bây giờ, hiện nay): động từ sẽ được chia ở thì hiện tại.
 • Last (Last year/last month…) (Năm trước/tháng trước…): động từ được chia ở thì quá khứ.
 • Next (next year/ next month…) (Năm tới/ tháng tới): động từ được chia ở thì tương lai.
 • Yesterday (Hôm qua): động từ được chia ở thì quá khứ.
 • Every (everyday/ every year)…(Hàng ngày/hàng năm…): động từ được chia ở thì hiện tại.

2.3 Sự phối hợp thì có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 

Trong câu nếu như các bạn bắt gặp các liên từ thời gian điển hình như: 

 • while, as, when, before, whenever, after, just as, till/until, as soon as, 
 •  since, no sooner…than, hardly when, as long as, once, by the time,… 

Sự phối hợp giữa các thì được thể hiện cụ thể như sau: 

2.3.1 Đối với liên từ When

 • Hành động xảy ra nối tiếp nhau: 

– Nếu câu dưới dạng thì quá khứ sẽ có công thức:  

WHEN + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ: When I got to the party, he was gone. (Khi tôi đến buổi tiệc thì anh ấy đã rời đi.)

– Nếu câu dưới dạng tương lai thì sẽ công thức như sau: 

WHEN + S + V (hiện tại đơn), S + V (tương lai đơn)

Ví dụ: When I come to London I will visit your house. (Khi tôi đến luân đôn tôi sẽ thăm nhà của bạn.)

 • Được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào:

– Nếu câu dưới dạng quá khứ thì sẽ có công thức: 

WHEN + S + V (quá khứ tiếp diễn), S + V (quá khứ đơn).

Ví dụ: When my mother was cooking in the kitchen, the phone rang. (Khi mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp thì chuông điện thoại reo.)

– Nếu câu dưới dạng tương lai thì sẽ có công thức: 

WHEN + S + V (hiện tại đơn), S + V (tương lai tiếp diễn)

 • Được sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra, kết thúc xong rồi mới tới hành động khác. 

– Nếu câu dưới dạng quá khứ thì sẽ có công thức: 

WHEN + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ hoàn thành)

Ví dụ: Last night, when we went to the cinema they had already sold out. (Tối qua, khi chúng tôi đến rạp chiếu phim, họ đã bán hết vé rồi.)

– Nếu câu dưới dạng tương lai thì sẽ có công thức 

WHEN + S + V (hiện tại đơn), S + V (tương lai hoàn thành)

Ví dụ: When you come back I’ll finish the work. (Khi bạn quay lại thì tôi sẽ hoàn thành xong công việc.)

2.3.2 Với liên từ By + Time:

Đối với By + trạng từ quá khứ thì động từ sẽ chia dưới dạng thì quá khứ hoàn thành. Đối với By + trạng từ tương lai thì động từ chia sẽ chia dưới tương lai hoàn thành

Ví dụ: I will be in Hanoi for 4 years by the end of next month. (Đến cuối tháng sau tôi sẽ ở hà nội được 4 năm)

2.3.3 Đối với liên từ At + giờ/at this time:

 • Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn nếu có: at + giờ; at this time + thời gian trong quá khứ.

Ví dụ: At 5 o’clock the other day I was taking extra math lessons at school. (Vào lúc 5 giờ ngày hôm trước, tôi đang học thêm môn toán ở trường.)

Ví dụ: At 5 a.m. tomorrow, I will be doing morning exercise. (Vào lúc 5 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ tập thể dục buổi sáng.)

2.3.4 Đối với liên từ Since

Ta có công thức như sau: 

S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ: I haven’t visited the middle school since I graduated. (Tôi chưa quay lại thăm trường cấp hai từ khi tôi tốt nghiệp.)

2.3.5 Đối với liên từ Until/As soon as:

Ta có công thức: 

S + V (tương lai đơn) + Until/As soon as + S+V (hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

Ví dụ minh họa: 

 • I will wait at her house until she comes back. (Tôi sẽ đợi ở nhà cô ấy cho đến khi cô ấy quay về.)
 • I will call you as soon as I finish the assigned work. (Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi hoàn thành công việc được giao.)

2.3.6 Các liên từ chỉ thời gian khác: như the first, second, third…, last the time, it is the first

Ta có công thức: 

S + V (hiện tại hoàn thành) this/it is the last time + S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ: This is the last time we talked about this matter. (Đây là lần cuối cùng chúng ta nói với nhau về vấn đề này.)

3. Các cách nhận biết phổ biến về sự phối hợp thì trong tiếng Anh 

The IELTS Workshop sẽ tổng hợp đến bạn đọc một vài cách nhận biết đơn giản, dễ áp dụng như sau: 

 • Chú ý đến nghĩa và cách dùng của các liên từ đã được nói đến phần trên. (có vai trò là cụm từ, mệnh đề hay có chức năng nối từ…). Một số liên từ thông dụng là since (bởi vì, từ khi), as soon as (ngay khi), and (và), but (nhưng), after (sau khi), because (bởi vì), if (nếu), before (trước khi),…
 • Một số câu liên từ sẽ có tác dụng xác định được mối quan hệ về thì giữa các động từ trong câu:

She wills prepare dinner before she goes to work. (Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối trước khi tôi đi làm.)

 • Các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chúng ta không được dùng các thì tương lai mà thay vào đó sẽ được chia lại như sau: thì tương lai đơn được thay bằng thì hiện tại đơn, thì tương lai hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành tiếp diễn được thay bằng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
 • Khi dùng liên từ Since ta cần chú ý đến cách chia động từ: mệnh đề chính thì động từ sẽ được chia ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, trong mệnh đề phụ động từ sẽ thường chia ở thì quá khứ đơn.

Bài tập về sự phối hợp thì trong tiếng Anh thường gặp

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. She noticed she …………………… already late.

 1. is
 2. was 
 3. had been

2. She said that it ………………………. her an hour to finish the report.

 1. takes
 2. took
 3. has taken

3. She asked him if he ………………………… her name.

 1. knows
 2. knew
 3. had known

4. What did you do with the money you ………………………….. from me?

 1. borrowed
 2. have borrowed
 3. borrow

5. When I opened the door, the cat …………………………. out.

 1. jump
 2. jumped
 3. had jumped

6. When I was ten I already ………………………. I wanted to be a scientist.

 1. know
 2. knew
 3. had known

7. I went to see if she …………………………… up yet.

 1. woke
 2. has woken
 3. had woken

8. I ………………………….. 80 kilos three months ago.

 1. was weighing
 2. have weighed
 3. weighed

9. As soon as I ………………………. the phone down, it rang again.

 1. put
 2. have put
 3. had put

10. I ………………………… that I would get the promotion but it is beginning to look difficult now.

 1. hoped
 2. have hoped
 3. had hoped

Bài 2: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. I found that my son …………………… (be) awake.
 2. The pickpocket confessed that he …………………………. (pick) my pocket.
 3. He was so tired that he (can) ……………………….. scarcely stand.
 4. He said that I (be) …………………………… a lazy good-for-nothing boy.
 5. No one could explain how the prisoner ………………………….. (escape) from the prison.
 6. Euclid proved that the three angles of a triangle (be) ………………………… equal to two right angles.
 7. Italy went to war that she ……………………….. (extend) her empire.
 8. The passage is so difficult that I (be) ……………………… not comprehend it.
 9. The boy was so indolent that he (do) ……………………….. not pass.
 10. In my perplexity I requested my guide to tell me what I (have) ……………………….. to do.

Đáp án bài tập về sự phối hợp thì trong tiếng anh thường gặp

Bài 1:

1. was6. knew
2. took7. had woken
3. knew8. weighed
4. borrowed9. had put/ had
5. jumped10. had hoped

Bài 2:

1. was6. are
2. had picked7. might extend
3. could8. cannot
4. was9. did
5. had escaped10. had

Tạm kết

Bài viết trên đã tổng hợp kiến thức về sự phối hợp thì trong tiếng Anh (Sequence Of Tenses). Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn đọc tiếp thu các kiến thức cơ bản để đạt được hiệu quả cao trong các kì thi.

Tham khảo khóa học Sophomore tại The IELTS Workshop để có thể vận dụng sự phối hợp thì trong tiếng Anh hiệu quả trong kỹ năng Nói (Speaking) nhé.

khóa học sophomore

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo