fbpx

Thì hiện tại tiếp diễn (PRESENT CONTINUOUS): Công thức, Cách dùng, Bài tập

Thì Hiện tại tiếp diễn (HTTD) (Present Continuous) là một trong 6 thì phổ biến nhất tiếng Anh mà ai cũng cần nắm vững. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn ghi nhớ thì này nhé.

A. Thì hiện tại tiếp diễn là gì?

1. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

I, You, We, They + Động từ to be (are) + V-ing
He, She, It + Động từ to be (is) + V – ing

 • Thì HTTD tả một hành động xảy ra ngay trong thời điểm nói.
  Example: Class Foudation 34’s students is taking the final exam. (Học viên lớp Foudation 34 đang làm bài kiểm tra cuối khóa.)
 • Thì HTTD mô tả một hành động đang trong quá trình làm, nhưng không nhất thiết phải xảy ra ngay tại thời điểm nói.
  Example: My sister, My, is looking for a job after university graduation. (Chị tôi, My, đang tìm kiếm một công việc sau khi tốt nghiệp.)
 • Thì HTTD mô tả một hành động xảy ra trong tương lai theo lịch trình đã định sẵn
  Example: My boss is flying to Korean tomorrow. His assistant already put it on the schedule. (Sếp tôi sẽ bay tới Hàn Quốc vào ngày mai. Trợ lý của ông ấy đã lên lịch rồi.)
 • Thì HTTD được sử dụng kèm trạng từ “always” trong câu nhằm mục đích than phiền (khi đối tượng làm việc đó quá nhiều, nhiều hơn mức cho phép)
  Example: Why are you always coming home late? 5th time in this week! (Sao con đi về muộn thế? Đây là lần thứ 5 trong tuần rồi!)
 • Thì HTTD được sử dụng khi nói về sự thay đổi sắp diễn ra. Một số động từ thường được dùng là:

getting, becoming;
starting, beginning
;

changing, improving;
increasing, rising, falling, growing

Example: My English is getting better. (Vốn tiếng Anh của tôi đang trở nên tốt hơn)

Dấu hiệu nhận biết thì HTTD:
Có những trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present, for the time being,…
Trong câu có một trong số các động như: Look!, Listen! Watch!, Watch out!,..

Một số động từ không dùng với thì tiếp diễn: Know, hope, remember, think, like, hate, agree, assume, believe, disagree, mind, prefer, want, feel, hear, have, belong, appear, look, mean, sound, own, understand, see, smell, taste,…

động từ không chia thì hiện tại tiếp diễn

Example: Huy just failed the exam. I hope he’s alright. (not I’m hoping)

2. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

 • Cách hình thành thì HTTD với động từ thường

Thể khẳng định: I am working, We/They are working, He/She/It is working
Thể phủ định: I am not working, /We/They are not working hoặc aren’t working, He/She/It is not working hoặc isn’t working.
Thể nghi vấn: Am I working, Are we/they working, Is he/she/it working?

 • Cách hình thành thì HTTD với động từ to be

Với động từ to be, chúng ta sẽ giữ nguyên chứ không đổi thành is being, are being, am being (cách dùng này sẽ đề cập đến trong các bài học sau)

3. Cách chia động từ đuôi -ing với thì hiện tại tiếp diễn

 • Nếu động từ kết thúc bằng một chữ -e thì bỏ -e và thay bằng -ing
  Example: share (chia sẻ) sharing, write writing
 • Nếu động từ kết thúc bằng hai chữ -e thì giữ nguyên và thêm -ing
  Example: agree agreeing
 • Nếu động từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm và trước đó là một nguyên âm -> nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm -ing
  Example: put (đặt, để) putting, begin (bắt đầu) beginning
  Tuy nhiên, bạn lưu ý nếu động từ có 2 âm tiết thì quy tắc này sẽ không được áp dụng: happen (xảy ra) happening
 • Nếu động từ kết thúc bằng -ie, đổi “ie” thành “y” và thêm -ing
  Example: tie (trói) ⇒ tying, lie (nói dối) ⇒ lying

B. Thì hiện tại tiếp diễn trong bài thi IELTS

Các bạn có thể áp dụng kiến thức về thì HTTD trong khi ôn luyện IELTS Speaking. Đặc biệt là Speaking Part 1 và Part 2.

Example:
Q: Do you work or study? (Part 1)
A: I am currently teaching IELTS at a quite renowned English center at the moment…

C. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Ex1. Chia động từ phù hợp

 1. Do not turn off the computer. I (use) it right now.
 2. Linh started going to The IELTS Workshop’s class recently. She (study) IELTS right now.
 3. Look at those cloud! The weather (change)
 4. Luckily there’s a solution. The situation (get) better right now.
 5. They (lie). What they just said is not true.

Ex2. Chia động từ phù hợp vào chỗ trống theo bức ảnh

yawn crossrainsleep
 1. A calico cat ………. the road.
 2. Be quiet! My brother’s cat ……………
 3. Don’t forget to wear raincoat. It ……
 4. Beanie ……? . He must be tired.

Answer keys

Ex1.

1. am using
2. is studying
3. is changing

4. is getting
5. are lying

Ex2.

1. is crossing
2. is sleeping

3. is raining
4. Is Beanie yawning?

Tham khảo 12 thì trong tiếng Anh do The IELTS Workshop tổng hợp để nhận nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa nhé! Nắm chắc ngay các kiến thức cơ bản ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sau khóa học Freshman của The IELTS Workshop.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo